جلسه ی آقای حسن زاده و خانم خراسانی - قسمت دوم

بقیه ی اصطلاح هایی که گفته شد:

چند-مستاجری: multitenence

توافق سطح خدمت:SLA

انواع ابر: عمومی/خصوصی/ترکیبی/انجمنی

نحوه های ارائه ی سرویس ها: آن دیمند/ رزروی/ اسپات کردن

CDN

فرق CDN و cloud storage

پلتفرم اکونومی

دیجیتال اکونومی(جلسه ی بعد )

مطلب پیشنهادی آقای حسن زاده:https://www.zoomit.ir/2018/9/21/287074/essential-internet-terms/

--------------------------------------------------

مثالی که برای چندمستاجری زده شد این بود که من 15 گیگ فضا دارم. یه م

/ 0 نظر / 13 بازدید